Menadžment ::: Multimedia marketing

Multimedia marketing

Multimedia MArketingŽivimo u svetu multimedijske komunikacije tako da je i marketing postao multimedijski. Multimedijski u dvostrukom značenju ove reči:

- koristimo multimedijska sredstva  kojima je   tehnologija s kraja 20. i početka 21. veka  umrežila ceo svet, pojedince, kompanije, organizacije, države; vrtoglavom brzinom raširila se TV, radio, štampa, internet, mobilni telefoni koji svi zajedno stvaraju multimedijski svet. Kompjuteri se koriste kao TV  prijemnici, na TV aparatima koristimo internet, štampu čitamo na kompjuteru i na TV koristeći njihova on line izdanja, integracijom mobilne telefonije i interneta dobijamo mobilni Web, mogučnost da budemo umreženi  preko vlastitog telefona.

-predstavljamo se kroz multimedijske sadržaje, u kojima se vrši konvergencija teksta, slike, zvuka i videa u jedinstven multimedijski sadržaj. Najjednostavnije SMS poruke koje se razmenjuju mobilnim telefonima (procenjuje se da je u 2008. razmenjeno oko 2,3 triliona poruka u svetu) postale su multimedijske  kojima šaljemo fotografije, video zapise, audio i muzičke klipove  korisniku mobilnog telefona. Mogućnosti za kreiranje multimedijskih sadržaja za Web produkciju, TV, prezentacije, on line proizvode su praktično neograničene.

Nove komunikacione tehnologije postavljaju nove izazove i šanse pred marketing, a naročito advertajzing. Proizvodi neke firme, ili njene usluge mogu biti najbolji na tržištu ali ako o njima potrošači ne znaju, oni neće biti prodavani. Zato je za svaku firmu važno da njena ciljna grupa sazna sve o njenom proizvodu ili usluzi. Mora se omogućiti da se o vama čuje, da vas vide, da o vašim kvalitetima pročitaju.

Marketing
Glavne funkcije marketinga su:

marketing informacija (odnosno istraživanje tržišta koje je potrebno da bismo naučili šta je našim kupcima odnosno korisnicima  potrebno)
- planiranje proizvoda (planiranje proizvoda pretvara saznanja dobijena  istraživanjem tržišta u proizvod koji odgovara potrebama i željama kupaca kreira se imidž proizvoda)
prodaja i distribucija (na osnovu marketinške informacije potrebno je obezbediti kanale tako da se proizvodi mogu distribuirati od mesta gde se proizvode do mesta na kome kupci mogu da ih nabave)
- advertajzing,  promocija i PR (da se na najbolji način, kroz multimedije i koristeći multimedijske sadržaje poruka firme o njenom proizvodu ili usluzi prenese izabranoj ciljnoj grupi)

 

Multimedia marketing centar

Vizija
Cilj nam je da  omogućimo malim i srednjim kompanijama u Srbiji i regionu da po povoljnim cenama dobiju najkvalitetnije multimedijske marketing usluge i proizvode. Uvešćemo mala i srednja preduzeća u  svet najmodernijih multimedijskih tehnologija kako bi ih koristili na najefikasniji i najefektniji  način i tako se predstavili svojim ciljnim grupama i potrošačkoj javnosti u Srbiji i regionu.

Misija
Želimo da omogućimo da mala i srednja preduzeća postanu veliki profesionalci u korišćenju multimedijskog marketinga. Time ćemo učiniti da kroz multimedijska sredstva i multimedijske sadržaje o njima pročitaju, da o njima čuju i da ih vide njihove ciljne grupe  i kupci, odnosno klijenti za svoje proizvode i usluge.

 

Usluge
Našim klijentima nudimo usluge kreiranja marketing strategije, brendinga, reklamiranja, odnosa sa javnošću, organizaciju promotivnih dogadjaja kao i vrhunski grafički i web dizajn, audio i video produkciju, 3D animaciju.

U oblasti grafičkog dizajna nudimo usluge svih  vrsta i formata:
- vizuleni identitet, logo
- knjige grafičkih standarda
- vizit karte
- promotivni materijal (katalozi, brošure,nalepnice, posteri, pozivnice, kalendari, čestitke)

U oblasti web dizajna nudimo:
- kreiranje idejnog rešenja i izradu dizajna web prezentacije  i njhovo održavanje
- izradu e-kataloga
- izradu biznis prezentacija
- web hosting
- registraciju domena

U oblasti video produkcije nudimo izradu:
- reklamnih spotova i filmova
- muzičkih spotova
- dokumentarnih filmova

Takodje nudimo
- konsalting  iz svih oblasti koje se tiču marketinga malih i srednjih preduzeća
- formiranje kreativnih radionica za one koji žele da nauče više o multimedija marketingu, novim multimedija tehnologijama i njihovom korišćenju u poslovanju
- organizovanje predavanja, kurseva i seminara na čitav spektar tema iz oblasti  multimedija marketinga, odnosa sa javnošću, organizovanja dogadjaja, kao i biznis i marketing promocija

 

Sa ekspanzijom on line usluga nudimo:
- on line oglašavanje
- izradu banera i obezbedjivanje hostinga
- on line odnose sa javnošću
- on line konsalting iz oblasti multimedia marketinga

 

Korisnici naših usluga
Naš Centar prevashodno je okrenut:
- malim i srednjim kompanijama i firmama svih profila – iz oblasti proizvodnje, usluga, sporta, zabave, obrazovanja, čuvanja dece, nege starih lica, bezbednosnih agencija

- pojedincima – preduzetnicima, umetnicima, javnim ličnostima, koji žele i imaju potrebu da putem multimedija predstave svoj rad, život i dostignuća